_Alt_text

Emballage


Vi bruger generelt så lidt emballage som muligt, og vi genanvender forsendelsesemballage, når det kan lade sig gøre. Desuden bruger vi mest muligt genanvendt plastik. Vi sorterer vores affald og gaveindpakker kun produkter, hvis du som kunde beder om det.

PAKKEMATERIEL
Langt de fleste af vores produkter sendes i papæsker, der kan genanvendes til opbevaring eller videre forsendelse. Kan direkte genanvendelse ikke lade sig gøre, kan alle pakkematerialer genbruges i anden papproduktion. Internt genanvender vi pakkemateriel i stort omfang og sorterer alt affald miljømæssigt korrekt.
Vi tilstræber desuden, at alt papir i vores produktion skal være FSC-certificeret. FSC-mærket sikrer, at papiret kommer fra en skov, hvor der ikke bliver fældet flere træer, end skoven kan nå at reproducere.
Desuden anvender vi i videst muligt omfang kun EVA-plast. EVA er en plastiktype, som er fri for skadelige, kræftfremkaldende phtalater og som overholder REACH. REACH er en EU-forordning, som er vedtaget for at forbedre beskyttelsen af sundhed og miljø mod de risici, som kemikalier kan udgøre.