Miljø & Etik

Hos Georg Jensen Damask har vi en firmakultur, som giver den enkelte medarbejder plads til at tænke miljøbevidst. Enkle dagligdagsrutiner som at spare på vand, varme og el er indarbejdet, og større energibesparende tiltag bliver løbende vurderet og implementeret. Vi anvender miljøgodkendte rengøringsmidler, miljømærket kopipapir, ligesom økologi har høj prioritet. Generelt er miljø, etik og sikkerhed i fokus i vores hverdag – internt, men også hos vores eksterne partnere. Vi gør os umage med at nedsætte både forurening og ressourceforbrug gennem miljøbevidst og ansvarlig drift.

Produkter

Som designvirksomhed har vi stort fokus på at sikre den fortsatte udvikling af et attraktivt og bæredygtigt tekstilunivers. Derfor arbejder vi målrettet med vores materialer, så vi kan skabe tidløse design med en kvalitet, der holder længe. Den lange holdbarhed er en bæredygtig egenskab i sig selv – og én af årsagerne til at vores produkter ofte går i arv gennem generationer.

Vores kvalitetskrav medfører at alle produkter, som minimum, skal leve op til gældende lovkrav og standarder. Dette sikrer vi gennem nøje materialevalg og løbende kontrol af, om produkterne lever op til kravene beskrevet i OEKO-TEX Standard 100. Produkterne bliver testet for sundhedsskadelige kemikalier og farvestoffer. Læs evt. mere om vores væveproces her.

Produktionsforhold

Vores primære samarbejdspartnere er ISO 9001 og ISO 14001 certificerede. Vi har en Code of Conduct, som beskriver de forhold, vi forlanger overholdt af vores samarbejdspartnere. Ud over de lovmæssige krav til miljø og sociale rettigheder, stiller vi skærpede krav i forbindelse med arbejdsmiljø, bygningsforhold og sociale forhold. Vi har en løbende dialog med vores samarbejdspartnere for at sikre god forståelse og fortsat implementering af forbedringer. ”United Nations Guiding Principles on business and human rights” er vores guideline på dette område. Herudover arbejder vi målrettet med at understøtte FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig global udvikling.
Overskudsproduktion eller frasorterede materialer fra produktionen genanvendes i størst muligt omfang. Som eksempel producerer vi kludetæpper af rester fra vores produktion af kimonoer og lagner.

Transport

Vores transportører skal have en miljøpolitik, og vi har fokus på at have store og dermed færre forsendelser. Samtidig optimerer vi indholdet i de enkelte forsendelser til gavn for både økonomi og miljø. I videst muligt omfang benytter vi sø- og landtransport.

Pakkemateriel

Langt de fleste af vores produkter sendes i papæsker, der genanvendes til opbevaring eller videre forsendelse. Kan genanvendelse ikke lade sig gøre, kan alle pakkematerialer genbruges i anden papproduktion. Internt genanvender vi pakkemateriel i stort omfang og sorterer alt affald miljømæssigt korrekt. Vi tilstræber desuden, at alt papir i vores produktion skal være FSC-certificeret. FSC-mærket sikrer, at papiret kommer fra en skov, hvor der ikke bliver fældet flere træer, end skoven kan nå at reproducere. Hertil anvender vi i videst muligt omfang kun EVA plast. EVA kendes som værende fri for de skadelige, kræftfremkaldende phatalater og overholder REACH.